Nasza oferta

Księgowość

Prowadzimy rozliczenia podatkowe w formie książki przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów dla potrzeb ryczałtu, jak również ksiąg handlowych. Zajmujemy się rozliczeniami z tytułu podatku VAT (rejestry, deklaracje, sprawozdawczość). Przygotowujemy deklaracje miesięczne, kwartalne, roczne PIT, CIT, VAT, JPK, danina solidarnościowa). Doradzamy, tłumaczymy i pomagamy na każdym etapie współpracy. Reprezentujemy klienta w trakcie kontroli podatkowej.

Płace 

Rozliczamy wynagrodzenia wraz z należnymi dodatkami, przygotowujemy listy płac i rachunki do umów cywilno-prawnych. Wykonujemy w imieniu klientów obowiązki rejestracyjne i rozliczeniowe ZUS i US, wystawiamy PITy roczne dla pracowników. Rozliczamy miesięcznie dofinansowania PFRON oraz podróże służbowe (delegacje).

Kadry

Prowadzimy akta osobowe pracowników, przygotowujemy umowy, oświadczenia i wzory dokumentów pracowniczych. Tworzymy ewidencje czasu pracy, rejestry absencji. Przypominamy o terminach badań, szkoleń. Współpracujemy z BHPowcami. Wypełniamy zaświadczenia dla pracowników. Reprezentujemy klienta w trakcie kontroli PIP.

Podatki i opłaty branżowe

Przygotowujemy i składamy deklaracje na podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, jak również sprawozdanie środowiskowe.

Dofinansowania i dotacje

Pomagamy aktualnym oraz przyszłym klientom (po podpisaniu umowy) w uzyskaniu dotacji z funduszy PFRON, unijnych i Funduszu Pracy (PUP). Składamy w imieniu klientów wnioski o pomoc de minimis (amortyzacja jednorazowa, ulgi w spłacie, raty, zwolnienia, odroczenia terminów płatności, tarcze Covid- 19)

Kompleksowe rozliczanie kierowców zawodowych

Prowadzimy ewidencje czasu pracy, rejestry aktywności, naruszenia oraz upomnień dla kierowcy. Analizujemy dane z karty kierowcy i tachografu, rozliczamy delegacje i płace minimalną UE . Zapraszamy po więcej www.dlatransportu.pl

Znajdź nas